A Debreceni Református Kollégium Kántusát 1739-ben alapította Maróthi György, a Kollégium hírneves professzora. Az azóta - kezdetben fiúkórusként, ma már ifjúsági vegyeskarként - folyamatosan működő Kántus fennállásának 278. tanévét tölti.
Legutóbbi szolgálatunk:
[2019.12.10.] > Adventi gálaest - közreműködés
Debrecen, Kölcsey Központ
Következő szolgálataink:
Jelenleg üres a koncertnaptárunk.
Frissítve: 2019-12-04 20:47:59

Kóruspróbák: Kedd és csütörtök 18:30 - 20:30
Református Kollégium (Kálvin tér 16.), Kántus teremÖn a 339216. látogató
A honlap utolsó módosítása:
2017.08.22. 20:21
 
[2012.05.03.]

Beszámoló a Bp. Pozsonyi úti Református Gyülekezet jubileumi eseményeiről

Beszámoló a Bp. Pozsonyi úti Református Gyülekezet jubileumi eseményeirõl

„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!” (Zsolt 50,14)

Gyülekezetünk kilencven éves fennállásáról jubileumi istentisztelet és zenés áhítat keretében emlékeztünk meg.A délelõtti istentiszteleten igét hirdetett dr. Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület Püspöke. Alapigéje Jakab apostol levelének versei voltak: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrõl való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az õ akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az õ teremtményeinek valami zsengéje legyünk.” Nagy öröm, hogy ez alkalommal tehetett fogadalmat a gyülekezet nemrég megválasztott, új presbitériuma is.Délután zenés áhítattal folytatódott a jubileum. A koncert elején Szotyori Nagy Gábor fiatal orgonamûvész Liszt B-A-C-H fantázia és fúgáját mutatta be, egy külön erre az alkalomra kölcsönadott elektromos orgonán. A segítséget és szállítást ezúton is köszönjük a Viscount orgonaszalonnak. Ezután a Debreceni Református Kollégium Kántusa, valamint a Pozsonyi úti Hálaadás kórus közös elõadásában elsõként Liszt Ferenc: Pater noster címû mûve hangzott el a Christus oratóriumból, amit Kárpátiné Berkesi Boglárka, a gyülekezet kórusának karnagya vezényelt. Az Úri Imádság Liszt-féle feldolgozásában a Miatyánk zseniális zenei értelmezéseként a lágy megszólító sorok után grandiózus akkordokban csendült fel: „Adveniat regnum tuum” (Jöjjön el a Te országod),„Fiat voluntas tua” (legyen meg a Te akaratod). A „Panem nostrum” (Mindennapi kenyerünket) könyörgése imádságosan kifejezõ ellenpólust alkot az „Et ne nos inducas in tentationem” (és ne vígy minket a kísértésbe) és a „Sed libera nos a malo” (de szabadíts meg minket a gonosztól) mondanivalójával. A csodálatos ámenek harangszerû akkordjai számunkra mintha összefoglalnák az „ország, a hatalom és a dicsõség” hármasságát a meghatóan szép zárószakaszban.A koncert Antonio Vivaldi: Gloria címû oratóriumával folytatódott. A tizenkét tételes zenekari kíséretes barokk kompozícióban a szerzõ helyenként már-már romantikus harmóniafûzésekkel, olaszos eleganciával fûzi egybe a tételeket. Az „Et in terra pax hominibus” lágy vonószenekari hangszerkezelése, a „Propter magnam” tétel feszes fugatója, vagy a „Domine Fili unigenite” szavaira írott virtuóz dallamívei csodálatos egységet alkotnak, hogy egyetlen, felemelõ „Amen”-ben teljesedjék ki a karácsonyi üzenet. A szólótételeket Sepsy Katalin (szoprán), illetve Kárpátiné Berkesi Boglárka (alt) énekelte. A zenekart nagyrészt az Újpesti baptista gyülekezet magas színvonalon közremûködõ mûvészei alkották. Köszönet értékes és önzetlen részvételükért. A mûvet Berkesi Sándor, a Kántus karnagya vezényelte.A mûsort Kodály Zoltán 114. zsoltára zárta. A grandiózus zsoltárfeldolgozást Kodály 1951-ben templomunk orgonaavatójára készítette. A zsoltár elsõ mondatai – „Hogy Izrael kijött Egyiptomból, az idegen népnek országából, megtére Jákób háza” – az 50-es évek legfojtogatóbb sötétségében egyértelmû, már-már forradalmi mondanivalót hordoztak. Az egész mûben központi hangsúlyt kap Isten világot formáló, mindenek felett való hatalma. Az orgona pedáljátékával megindított monumentális zárószakasz ellentmondást nem tûrve hirdeti az Úr „hatalmas erejét”. Az eksztatikus hangzású mûvet Berkesi Gábor lelkipásztor vezényelte. A hallgatóság között ott volt Arany János karnagy is, kinek édesapja, Arany Sándor vezényelte ezt a mûvet az õsbemutatón.Valóban hálaadással gondolunk az évforduló minden résztvevõjére, a felkészülés minden erõfeszítésére. Jó hír lehet azoknak, akik nem hallhatták ezt a nagyszerû koncertet, hogy a teljes produkció meghívást kapott a jövõ évi Református Zenei Fesztiválra. Ugyanakkor a koncert teljes anyagából gyülekezetünkben DVD is készül, amiért külön köszönet a hang- (Osváth Zoltán) és képmestereknek (Fekete Zsolt).Mátyás Imre

Módosítva: 2012.06.01. 23:43:39 [drotos]
<< vissza a cikkekhez
 
aktuális | cikkek | bemutatkozás | multimédia | kapcsolat | alapítvány | linkek