saját hanghordozóink

kiadott korongjaink és egyéb hanghordozókOrbán György: Karácsonyi oratórium

Készült a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. jubileumi koncertjén

img

img

img

1. Nyitókórus
2. Zakariás
3. Angyali üdvözlet
4. Zakariás éneke
5. Keresztelő János prédikációjából
6. Háromkirályok Heródesnél
7. Angyalok és pásztorok
8. A Szent család
9. Heródes bosszúja
10. Zárókórus

11. J.S. Bach: Áldva áld az Isten engem (részlet a 147. kantátából)
12. Gárdonyi Zoltán: Légy hív mindhalálig
13. Kodály Zoltán: 114. genfi zsoltár

Közreműködnek:
Borsos Edith - szoprán (1-10)
Xavier Rivadeneira - tenor (1-10)
Massányi Viktor - bariton (1-10)
Szüle Tamás - basszus (1-10)
Sági Endre - narrátor

A Debreceni Református Kollégium Kántusa
Kodály Filharmonikusok Debrecen (1-10)

Karaszon Dezyő - orgona (13)
Sárosi Dániel - orgona (1-10,11,12)

Vezényel:
Marczi Ernő (11)
Török Ágnes (12)
Berkesi Sándor (1-10,13)

Imádság az én énekem

Jubileumi összeállítás a Debreceni Református Kollégium kórusainak előadásában

img

img

img

1. Invokáció / 151. dicséret / Doxológia 6. tónusban
2. Új világosság jelenék (adventi himnusz)
3. Gábriuel angyal felele (adventi antifóna) / Magnificat
4. Johann Hermann Schein: Ártatlan Bárány, Krisztus (O Lamm Gottes unschuldig)
5. Kyrie Paschale (Húsvéti Kyrie)
6. Claude Goudimel: 65. genfi zsoltár (A Sionnak hegyén Úr Isten)
7. Claude Goudimel: 42. genfi zsoltár (Mint a szép híves patakra)
8. Johann Hermann Schein: Krisztus ki vagy nap és világ

Kovács Szilárd: Négy kép (orgonára)
9. I. Passacaglia
10. II Korál
11. III. Meditáció
12. IV. Finale

13. Szigethy Gyula: Ima
14. Ádám Jenő - Pécselyi Király Imre: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom
15. Draskóczy László: Győzhetetlen én kőszálom
16. Bárdos Lajos - Szalkai Lajos: Tiszta patakod partjánál
17. Szokolay Sándor: Ima rontás ellen - Fohász Erdély falvaiért
18. Kocsár Miklós - Fazekas Mihály: Exsurge cor meum
19. Gárdonyi Zoltán: Memento - Szenvedésből szabadulásra
(kantáta a gályarabok emlékére)

Református Énekek I-XIII.

A református gyülekezeti énekést segítő és népszerűsítő CD-sorozat.

imgimgimgimg

Református Énekek sorozat DVD-n

A református gyülekezeti énekést segítő és népszerűsítő DVD-sorozat.

imgimgimgimgimg

Kántus - válogatás III.

"Áldott legyen az Istennek neve!" - Kék CD

img

img

1. C. Goudimel: 115. zsoltár - Nem nekünk Uram, nem nekünk engedd
2. C. Goudimel: 65. zsoltár - A Sionnak hegyén Úr Isten
3. C. Goudimel: 19. zsoltár - Az egek beszélik
4. Ádám Jenő: 8. zsoltár - Ó felséges Úr
5. Vass Lajos: 125. zsoltár - Akik bíznak az Úr Istenben
6. Gárdonyi Zoltán: 107. zsoltár - Dicsérjétek az Urat
7. Szokolay Sándor: 134. zsoltár - Úrnak szolgái mindnyájan
8. Szokolay Sándor: 136. zsoltár - Dicsérjétek az Urat
9. Bárdos Lajos: 23. zsoltár - Az Úr énnékem őriző Pásztorom
10. W. A. Mozart: Jubilate Deo
11. M. Haydn: Eripe me
12. M. Haydn: Laetatus sum
13. Bárdos Lajos - Jobbágy István: Ezékiel látomása
14. Deák-Bárdos György: Éli, éli!
15. Gárdonyi Zoltán: Áldott legyen az Istennek neve
16. Gárdonyi Zoltán: Az Úr az én Pásztorom - 23. zsoltár
17. Gárdonyi Zsolt: Hálaadó ének
18. Gárdonyi Zsolt: Adeste fideles
19. Virágh András Gábor: Orgona-improvizáció a Semmit ne bánkódjál dallamára

A Debreceni Református Kollégium Kántusa,
Orgonán közreműködnek:
- Karaszon Dezső (9., 17., 18.)
- Virágh András Gábor (10., 11., 12., 19.)
Vezényelnek:
- Kárpátiné Berkesi Boglárka (1., 2., 3.)
- Berkesi Sándor (4.-18.)

Köszönetünket fejezzük ki a megjelenítéshez anyagi segítséget nyújtó Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének és a Debreceni Református Kollégiumnak

Kántus - válogatás II.

Piros CD

img

01. Kodály Zoltán: Az 50. genfi zsoltár (1989)
02. Ádám Jenő: A 77. genfi zsoltár (1977)
03. Szokolay S.:Ima rontás ellen - fohász Erdély falvaiért (1989)
04. Máté János - Szkhárosi H.A.: Semmit ne bánkódjál (2003)
05. Gárdonyi Zsolt: Hálaadó ének (2000)
06. Birtalan József: Három népdalzsoltár (1987)
07. Járdányi Pál: Árva madár (2003)
08. Bárdos Lajos - Weöres S.: Elmúlt a tél (1997)
09. Vass Lajos: Három Kossuth nóta (2003)
10. Kodály Zoltán - Petőfi S.: A magyar nemzet (2000)
11. Gárdonyi Zoltán - Vörösmarty M.: Honszeretet (2003)
12. Gárdonyi Zoltán: Isten a mi oltalmunk - a 46. zsoltár (1995)
13. Vass Lajos: A 46. genfi zsoltár (2003)
14. Gárdonyi Zoltán: Az Isten emberének imádsága - a 90. zsoltár (1995)
15. Vass Lajos: A 90. genfi zsoltár (1977)

Orgonán közreműködik - Karaszon Dezső
A Debreceni Református Kollégium Kántusa,
Vezényel - Berkesi Sándor
Barcza Zsuzsa emlékére

Kántus - válogatás I.

Zöld CD

img

01. J.P.Sweelinck: Énekeljetek minden népek (96.zsoltár)
02. H.Schütz: Ehre sei dir Christe (A Máté passió zárókórusa)
03. A.Scarlatti: Exultate Deo (81. zsoltár)
04. Ch.V.Stanford: Beati Quorum Via (119. zsoltár)
05. C.Franck: Dextera Domini (118. zsoltár)
06. Gárdonyi Zoltán: Dícsérő ének
07. Ligeti György: Hortobágy
08. Bárdos Lajos: Első népdalrapszódia
09. Kodály Zoltán: - Mátrai képek
10. - Jézus és a kufárok
11. - Esti dal
12. - A 114. genfi zsoltár

Czabán Angelika - szoprán (5), Virághné Fekete Katalin - szoprán (11),
Börcsök Bálint - tenor (5), Szűcs Ferenc - basszus(5),
Jakab Hedvig - orgona (5), Karaszon Dezső - orgona (6),
Alföldi-Boruss Csilla - orgona (6)
A Debreceni Református Kollégium Kántusa,
Vezényel: Kurgyis András (1,2) Berkesi Sándor (3-12)

A Reformáció Énekei Magyarországon

Karácsony

img

1 Johann Erasmus Kindermann: Praeambulum XIV. 7. et 8. Toni (3´29")
Örvendj egész föld az Istennek (Psalm 66)
(Music by Loys Bourgeois, harmonized by Claude Goudimel,
arranged by György Maróthi; words by Théodore de B.ze,
Hungarian translation by Albert Szenczi Molnár)
2 Úr Isten nyisd meg a mi ajkainkat (prayer) (0´47")
3 Áldott Urunk, Jézus Krisztus (antiphon) - Psalm 113 (2´49")
4 Krisztus, ki vagy Nap és Világ (1´58")
(Arranged by György Maróthi)
5 Dics.ség magasságban Istennek (Gloria) (2´05")
6 Szentnek Angyalok mennyországban téged Isten dicsérnek (Sanctus) (1´20")
7 Óh, Felséges Úr, mi kegyes Istenünk (Psalm 8) (2´17")
(Music by Loys Bourgeois, harmonized by Claude Goudimel,
arranged by György Maróthi; words by Théodore de B.ze,
Hungarian translation by Albert Szenczi Molnár)
8 Ez nap nékünk dicséretes nap (unison folk-hymn) (4´23")
9 Dics.ség magasságban Istennek (antiphon) - (3´35")
Áldott az Úr, Izraelnek Istene (Benedictus, Canticum Zachariae)
10 Örüljetek keresztyének (unison folk-hymn) (0´36")
11 Az Úrnak irgalmát örökké éneklem (Psalm 89) (2´29")
(Harmonized by Claude Goudimel, arranged by György Maróthi;
words by Théodore de B.ze, Hungarian translation
by Albert Szenczi Molnár)

A Reformáció Énekei Magyarországon

Húsvét

img

12 Johann Erasmus Kindermann: Praeambulum II. 3. et 4. Toni (2´28")
Jézus Krisztus szép fényes hajnal
(Arranged by György Maróthi)
13 Húsvét napján hajnalban (antiphon) - Psalm 111 (3´31")
14 Krisztus feltámada igazságunkra (unison folk-hymn) (2´46")
15 Az Úr országol (Psalm 99) (2´01")
(Harmonized by Claude Goudimel, arranged by György Maróthi;
words by Théodore de B.ze, Hungarian translation by Albert Szenczi Molnár)
16 Örülj és örvendezz, keresztyének gyülekezete (1´42")
17 Krisztus ím feltámada, nékünk örömet ada (unison folk-hymn) (3´13")
18 Szeretem és áldom az Úr Istent (Psalm 116) (2´26")
(Harmonized by Claude Goudimel, arranged by György Maróthi;
words by Théodore de B.ze, Hungarian translation by Albert Szenczi Molnár)
19 Ó kegyelmes Jézus Krisztus (hymn) (3´18")
20 Dícsér téged teljes szívem (Psalm 138) (3´17")
(Music by Loys Bourgeois, harmonzed by Claude Goudimel,
arranged by György Maróthi; words by Théodore de B.ze,
Hungarian translation by Albert Szenczi Molnár)

Összid. / Total time: 51´58"
(Edited by Ilona Ferenczi)

Eredeti cím: The Chants of the Reformation In Hungary, Christmas . Easter
Orgonán közreműködik: Karasszon Dezső organ: Dezső Karasszon (1,4,7,11,12,15,18,20)
DEBRECENI KOLLÉGIUMI KÁNTUS / The Debrecen College Cantus Vezényel: BERKESI Sándor, conducted by Sándor BERKESI
HCD 12665 - (P) 1996 HUNGAROTON CLASSIC LTD.

HADD HIRDESSEM A TE NEVEDET

Gárdonyi Zoltán: Bibliai zsoltárkórusok és orgonaművek (bakelit lemez)

img

A Bibiliai kórusok (Károlyi Gáspár bibliafordításának felhasználásával)
- 1. Isten a mi oltalmunk (46. zsoltár) (1971) - 3´51"
- 2. Az Isten emberének imádsága (90. zsoltár 1., 2., 4., 12., 15., 16. versek) (1975-78) 8´22"
- 3. Az Úr az én pásztorom (23. zsoltár 1-6. versek) - 4´13"
- 4. Dicsérő ének a 45. zsoltárból vett versekre (1960-81) - 10´02"

B Orgonaművek
1. Jászói legenda (1942) - 7´38"
2. Preludio funébre - 6´55"
3. Zsoltár-fantázia a 107. zsoltár dallamára - 11´13"

énekel: a Debreceni Kollégium Kántusa
orgona: Karasszon Dezső (A/2, A/4, B)
vezényel: Berkesi Sándor

MAGYAR ZSOLTÁROK

Szenci Molnár Albert verseire (bakelit lemez)

img

1. Claude Goudimel - Maróthi György feldolgozásai
a) 84. zsoltár: ,,Ó seregeknek Istene"
b) 130. zsoltár: ,,Tehozzád teljes szívből"
c) 105. zsoltár: Adjatok hálát az Istennek"
d) 42. zsoltár: ,,Mint a szép híves patakra"
e) 47. zsoltár: ,,No, minden népek, örvendezzetek"
2.Kodály Zoltán feldolgozásai
a) 33. zsoltár: ,,Nosza, ti istenfélő hívek" (Bicinia Hungarica, 117)
b) 150. zsoltár: Dicsérjétek az Urat, áldjátok Ő szent voltát"
c) 121. zsoltár: ,,Szemem a bércekre vetem"
d) 114. zsoltár: ,,Hogy Izráel kijött Egyiptomból"

3. Vass Lajos feldolgozásai
a) 90. zsoltár: ,,tebenned bíztunk eleitől fogva"
b) 125. zsoltár: ,,Az kik bíznak az Úr Istenben"
4.Gárdonyi Zoltán feldolgozása
107. zsoltár (A megváltottak hálaéneke): ,,Dicsérjétek az Urat, mert nagy Ő jóvolta"
5. Szokolay Sándor feldolgozásai
a) 134. zsoltár: ,,Úrnak szolgái mindnyájan"
b) 136. zsoltár: ,,Dicsérjétek az Urat, mert Ő jókedvet mutat"
6. Ádám Jenő feldolgozása
77. zsoltár: ,,Az Istenhez az én szómat"
7. Bárdos Lajos feldolgozása
23. zsoltár: ,,Az Úr énnékem őriző pásztorom"

énekel a Debreceni Kollégiumi Kántus
vezényel Berkesi Sándor
orgonán kísér: Karasszon Dezső (2/d, 7)

Református Gyülekezeti énekek III.

(magnókazetta)

img

img

A oldal
01. Adjunk hálát mindnyájan [278:1,2,4,6]
02. Mely igen jó az Úr Istenet dícsérni [255:1,3,8]
03. Szent vagy örökké [241:1-4]
04. Hallgasd meg, Izráel pásztora [80:1,11]
05. Az Úr Isten az én reménységem [275:1,3-6]
06. D. Buxtehude: Nun komm der Heiden Heiland (Jöjj népek Megváltója)
07. Jöjj népek Megváltója [303:1,4,5,7]
08. Mennyei Ige jelenél [309:1-3,7]
09. Krisztus Urunknak áldott születésén [315:1,2,5-7]
10. No minden népek, Örvendezzetek [47:1,3]
11. Jézus Krisztus szép fényes hajnal [485:1-5]
12. Jehova, csak néked éneklek [228:1-4]
13. Meghódol lelkem Tenéked [251:1,6-8]
14. Ó felséges Úr [8:1,9]

B oldal
01. Krisztus, ím feltámada [352:1-3,7,8]
02. Krisztus feltámada igazságunkra [353:1,2,7-9]
03. Krisztus a mennybe felméne [358:1-4,8]
04. Örvendezzetek az erős Istennek [81:1,2]
05. Jövel Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek [369:1,2,10]
06. Jövel, teremtő Szentlélek És híveiddel [373:1,4,5,8]
07. J.G.Walhther: Ein feste Burg(Erős vár a mi Istenünk)
08. Erős vár a mi Istenünk [390:1,2]
09. Mindekoron áldom az én Uramat [254:1,2,9]
10. Az én lelkem szép csendesen [62:1,4]
11. Teremtő Istenünk [238:1,5,8,10]
12. Ó, irgalmas Isten [478:1,3,6]
13. Az oly emberek nyilván boldogok [119:1,3]
14. Kegyelmes Isten [261:1-4]
15. Drága dolog az Úr Istent dícsérni [450:1-5]

Debreceni Református Kollégiumi Kántus
Vezényel: Berkesi Sándor

Magyar Reformátusok II. Világtalálkozója záró istentisztelete

(magnókazetta)

img

Református Egyház Központi Ének- és Zenekara
Vezényel: Berkesi Sándor
Igét hirdet: Cseri Kálmán

Magyar Protestáns Énekek

(magnókazetta)

img

Debreceni Református Kollégium Kántusa
Vezényel: Berkesi Sándor
Orgona: Karaszon Dezső

aktuális | cikkek | bemutatkozás | multimédia | kapcsolat | alapítvány | linkek