A Debreceni Református Kollégium Kántusát 1739-ben alapította Maróthi György, a Kollégium hírneves professzora. Az azóta - kezdetben fiúkórusként, ma már ifjúsági vegyeskarként - folyamatosan működő Kántus fennállásának 278. tanévét tölti.
Legutóbbi szolgálatunk:
[2019.12.10.] > Adventi gálaest - közreműködés
Debrecen, Kölcsey Központ
Következő szolgálataink:
Jelenleg üres a koncertnaptárunk.
Frissítve: 2019-12-04 20:47:59

Kóruspróbák: Kedd és csütörtök 18:30 - 20:30
Református Kollégium (Kálvin tér 16.), Kántus teremÖn a 235357. látogató
A honlap utolsó módosítása:
2017.08.22. 20:21
 

Berkesi Sándor

Liszt-díjas vezető karnagy, főiskolai docens,
egyházkerületi és kollégiumi zeneigazgató

Önéletrajz
Kiadványok

A zengő Ige szolgálatában (2007)

A zengő Ige szolgálatában címmel válogatott írások, előadások és beszélgetések jelentek meg a Kántus karnagyától, Berkesi Sándortól 2007-ben. A „Református Tiszántúl” Kiadványai második kötetét Dr. Fekete Károly szerkesztette, a borítót tervezte Lente István, a kötet megjelenését támogatta a Doktorok Kollégiuma elnöksége. Kiadó: a Tiszántúli Református Egyházkerület, nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt.
Részlet Dr. Bölcskei Gusztáv püspök ajánlásából:
„Mindig örömteli feladat méltató szavakat írni egy-egy megjelenés előtt álló könyv elé, hiszen ez azt juttatja eszünkbe, hogy újra és újra van közöttünk valaki, akinek személyét, életet, munkáját hálaadással köszönhetjük meg. Ilyen ajándék számunkra Berkesi Sándor karnagy, az „énekelt Evangélium” fáradhatatlan hirdetője, fiataljaink elhivatott tanára. …
1967-ben indult el azon az úton, melyen haladva nemzedékeket nyert meg a zene szeretetére és tiszteletére, nemzedékeknek nyújtott mély és felejthetetlen órákat az általa vezényelt kórusok koncertjein. Ezen az úton jár immár negyven esztendeje. 1967-ben nemcsak tanárként kezdte meg munkáját a Kollégiumban, hanem a Kántus karnagyaként is. S karnagy és kórus összeforrt e negyven esztendő során. Együttmunkálkodásuk méltó folytatása az 1739 óta működő Kántus történetének. …
A Tiszántúli Református Egyházkerület … ezzel a kötettel tiszteleg Berkesi Sándor karnagy előtt. Köszöntöm őt, kérem és kívánom a mi Istenünktől további áldott munkáját közöttünk a magam … s mindazok nevében, akik e négy évtized alatt tanítványai voltak.”

Berkesi Sándor: A zengő Ige szolgálatában Berkesi Sándor: A zengő Ige szolgálatában Berkesi Sándor: A zengo Ige szolgálatában Berkesi Sándor: A zengo Ige szolgálatában

Az Úrnak zengjen az ének (Ifjúsági énekeskönyv 2006)

Az Úrnak zengjen az ének (Ifjúsági énekeskönyv 2006) A ma ifjúsága a holnap gyülekezete! Ennek felelősségét szem előtt tartva igyekeztünk válogatni elsőrenden a magyar egyházzenei anyanyelviség dominanciája jegyében, Kodály és tanítványainak szellemében. Ezért kerültek be szép számmal tételek több mint fél évszázados gyülekezeti énekeskönyvünkből. A ma ifjúsága úgy válhat a holnap méltó gyülekezetévé, ha igyekszik átvenni az előző nemzedékektől mindazt, ami érték. Az új énekek pedig szövegeikben, dallamaikban egyaránt legyenek szerves folytatásai a századok által kikristályosított szent hagyománynak. Ezt a kincset őrizni, gyarapítani mindannyiunk kötelessége!
Szerkesztő: Berkesi Sándor
Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója

Az Úrnak zengjen az ének (Ifjúsági énekeskönyv 2006)

Óda a Muzsikához - An Ode For Music (2002)

Összeállította: Hartyányi Judit
International Kodály Society (A Nemzetközi Kodály Társaság angol nyelvű válogatás kiadványa CD melléklettel) "An Ode For Music A Muzsikához 11 analyses of choral compositions of Zoltán Kodály Compiled by Judit Hartyányi
The authors and analyzed compositions are:
Ferenc Tóth: King Ladislaus' Men [Lengyel László], 1927 Erzsébet Szonyi: Whitsuntide [Pünkösdölo], 1929 Gábor Ugrin: Transylvanian Lament [Székely keserves], 1934 Mária M. Katanics: Ave Maria, 1935 László Tardy: Budavári Te Deum, 1936 Aurél Tillai: Jesus and the Traders [Jézus és a kufárok], 1936 Sándor Berkesi: The 50th Geneva Psalm [50. genfi zsoltár], 1948 Éva Kollár: Four Italian Madrigals, 1932 László Eosze: The Aged [Öregek], 1933 Mihály Ittzés: On Kodály's English Language Choral Works Miklós Szabó: From the `Mountain Nights' [Hegyi éjszakák], 1923 "
An Ode For Music

Te Néked Zengek Éneket - Gyülekezeti énekiskola (1994)

Te Néked Zengek Éneket Az Országos Református Tanáregyesület (ORTE) 1991-es újjáalakulása óta egyik fontos feladatának tekinti református szellemű tankönyvek és iskolatörténeti munkák írásának elősegítését. A református szellemű tankönyvek viszont a különféle szintű református iskolai közösségek, iskolák erősödését segítik. Köszönetet mondok egyrészt a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól pályázat útján nyert ptámogatásért, másrészt a Holland-Magyar Oktatásközvetítő Központnak (E.T.I.), hogy támogatta a Gyülekezeti énekiskola megjelenését. Ajánlom az énekgyűjteményt lelkészek, vallástanárok, ifjúsági vezetők figyelmébe, istentiszteleteken, bibliaórákon vallásórákon, konfirmációi előkészítőkön, ifjúsági konferenciákon, cserkésztáborokban buzdítsák, tanítsák a gyülekezetet, ifjúságot közös éneklésre. Ajánlom az énekgyűjteményt felnőtt és ifjúsági gyülekezetek tagjainak, a vallásórára, konfirmációi előkészítőre járó fiataloknak ifjúsági konferenciák, cserkésztáborok résztvevőinek, ismerjék meg általa az együtt éneklés örömét. Ajánlom végül az énekgyűjteményt mindazoknak, akik komolyan veszik a Pál apostol által leírt igazságot, amely szerint az evangéliumi éneket éneklő ember hajlamosabb az élet nehézségeinek elfogadására, a hálaadásra:
"...mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket
és lelki énekeket:
énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,
és adjatok hálát az Istennek, az Atyának
mindenkor mindenért,
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében."

(Efézus 5, 19-20)

Debrecen, 1993. november

Dr. Nagy Mihály
gimnáziumi igazgató,
az ORTE elnöke


Írta: Berkesi Sándor
Kiadja: Országos Református Tanáregyesület
Te Néked Zengek Éneket

Ökumenikus énekeskönyv (1981 majd javítva 1983)

Ökumenikus énekeskönyv A Református Zsinati Iroda Sajtóosztályának kiadásában készült a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa megbízásából Budapesten 1981-ben, majd javítva újra kiadták 1983-ban. Szerkesztették: Beharka Pál, Berkesi Sándor, Máté János és Trajtler Gábor Részlet Dr. Bartha Tibor püspök, az Ökumenikus Tanács elnőkének ajánlásából:

"A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsába tömörült egyházak vezetői elhatározták, hogy egy olyan kis énekeskönyvet adnak ki, amely valamennyi felekezet által ismert zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket foglall magába és így alkalmas arra, hogy ökumenikus összejöveteleken (pl. ökumenikus imahét) a testvéregyházak közösen használják. Íme, a terv Isten kegyelmes segítségével megvalósult. A Református Zsinati Iroda Sajtóosztályának gondozásában megjelent az első magyar nyelvű ökumenikus énekeskönyv. Illesse köszönet és elismerés a könyv szerkesztőit: Beharka Pált, Berkesi Sándort, Máté Jánost és Trajtler Gábort. …"
Ökumenikus énekeskönyv


 
aktuális | cikkek | bemutatkozás | multimédia | kapcsolat | alapítvány | linkek